РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ електронних версій оригінал-макетів підручників (скачати)

 Методисти училища: 

Данильченко Наталя Вікторівна

 28.01.1969 р.н.

 Освіта: повна вища – Херсонський державний педагогічний інститут ім.Н.К.Крупської.

 Спеціальність – фізика, інформатика та основи обчислювальної техніки.

 Педагогічний стаж – 27 роки.

Кваліфікація – спеціаліст  вищої категорії.

 

Король Світлана Олександрівна

23.12.1965 р.н.

Освіта: повна вища – Херсонський державний педагогічний інститут ім.Н.К.Крупської.

Спеціальність – загально-технічні дисципліни і праця.

Педагогічний стаж – 30 років.

Кваліфікація – спеціаліст І категорії.

 

 Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями навчально-методичного кабінету ПТО у Херсонській області, методична робота ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона» у 2017-2018 н.р. була спрямована на розвиток творчої особистості педагога та учня. Головні зусилля були зосереджені у наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, що сприяло створенню творчої атмосфери, та морально-психологічного клімату, який допоміг педагогам у пошуку нових педагогічних та інформаційних технологій.

 Педагогічний колектив ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» у 2017-2018 році завершив працювати над ІІ етапом методичної проблеми «Компетентний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учнів у сучасних умовах». Методична робота була спрямована на вирішення таких завдань:

 - вивчення документів МОН України;

 - робота педагогів над новими програмами та стандартами;

 - поглиблення педагогічних знань - методології навчання;

 - навчання методиці підготовки та організації уроку з використанням інформаційно- комунікаційних технологій;

 - формування професійної компетентності педагогів в умовах інформатизації освіти;

 - надання методичної допомоги молодим і малодосвідченим педагогам в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом;

 - використання у навчально - виховній роботі освітнього середовища з метою підвищення результативності навчального процесу, якості знань учнів;

 - удосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників шляхом підвищення кваліфікації, стажування, одержання вищої освіти;

 - поповненням методичного кабінету періодичними виданнями, методичними розробкам.

 Протягом року було проведено дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб, інтересів кожного педагога та накреслені напрямки роботи на наступний 2018-2019 н.р.

         За навчальний рік колектив має певні надбання з реалізації даної проблеми – це впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій , які передбачають формування у учнів поняття інформаційного простору засобами досягнень сучасної науки, сприяють формуванню і вихованню освіченого, творчого, професійно здібного кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста. За допомогою ІК технологій педагоги постійно підвищували свій кругозір, розвивали фахові здібності, які в подальшому сприяли підвищенню ефективності процесу навчання учнів і якості засвоєння навчального матеріалу. Дане питання було винесено та обговорено на засіданні педагогічної ради у формі – конференції.

 Викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання продовжили роботу з впровадження у навчальний процес сучасних будівельних технологій, матеріалів компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)», «Кнауф» , «Снєжка», «Відарон» про що свідчать проведені педагогами та учнями майстер – класи за темами:

 -     --    « Кладка стін з газоблоків з лицюванням декоративною цеглою» , майстер в/н Ніколайцев М.Ю.;

 -  «Улаштування гіпсокартонних листів на металевий профіль», майстер в/н Дорошенко В.В.»;

 -  «Лицювання підлоги керамічною плиткою», майстер в/н Бойчук Л.Д.;

 -  «Лицювання колон глазурованою плиткою », майстер в/н Залужець О.Б.;

 -  «Укладка тротуарного покриття», майстер в/н Залужець О.Б.;

 -  «Утеплення конструкцій», завідуюча центром »Церезіт», Чередніченко С.Я.;

 -  «Декоративне оздоблення конструкцій», завідуюча центром »Церезіт», Чередніченко С.Я.;

 -  «Наклеювання шпалер», майстер в/н Василишина І.В.;

 -  «Технологія нанесення декоративних штукатурок, викладач спецдисциплін Чорна С.М.

 -  «Технологія виготовлення та улаштування металевих риштувань», майстри в/н Мовчан В.О., Панейко С.О.;

 -  «Виготовлення шафи для одягу», майстер в/н Мацалковський О.В.;

 -  «Технологія опорядження віконних та дверних блоків матеріалами «Відарон», майстер в/н Василишена І.В.;

 -  «Технологія нанесення шпаклювальної та фарбувальної суміші на стіни матеріалами «Снєжка», майстер в/н Бойчук Л.Д.;

 -  «Приготування борщу українського з пампушками», майстер в/н  Білоус Л.Ю.

 -  «Медальйони фламбе з овочами та фруктами», викладач спецдисциплін Золотухіна А.М.;

 -  «Приготування щуки фаршированої», викладач спецдисциплін  Золотухіна А.М.;

 -  «Технологія приготування стейку», викладач спецдисциплін  Золотухіна А.М.;

 -- «Технологія приготування сирно-фруктового десерту», майстер в/н  Білоус Л.Ю.;

 -  «Технологія приготування англійської страви «Веллінгтон», майстер в/н Білоус Л.Ю.

 У процесі роботи над науково-методичною проблемою працювали методичні комісії: суспільно-гуманітарних дисциплін (керівник Гринчак І.В.), природничого-математичних дисциплін (керівник Якуніна С.Б.), загально-технічних дисциплін та професій (керівник Король О.О.), будівельних дисциплін та професій (керівник Чередниченко С.Я.), фізичного виховання та захисту Вітчизни(керівник Коротков В.М.) та методична комісія класних керівників (керівник Чорна С.М.). Протягом року здійснювалась робота з молодимипедагогами, працювала «Школа молодого майстра» (керівник Соколов Г.Д.).

 У навчальному році було проведено:

 • 5 планових та 10 позачергових засідань педагогічних рад;
 • 10 інструктивно-методичних нарад викладачів;
 • 42 інструктивно-методичні наради майстрів в/н.

 За планом працювали методичні комісії (10 засідань), школа «Молодого майстра в/н» (10 засідань), комісія «Класних керівників» (10 засідань).

 Всі питання, що виносилися на вищезазначені засідання, були розглянуті та обговорені.

 За навчальний рік пройшли курси підвищення кваліфікації:

 • заступник директора з ВР – Суворова О.І., ІІ-й етап (НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти);
 • заступник директора з НВР – Воличенко О.О., ІІ-й етап (НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти);
 • методист – Король С.О., ІІ-й етап (НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти);
 • педагоги, які пройшли курси на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної   ради) – 3:
 • Руденко Ю.В. – викладач захисту Вітчизни;
 • Божонок Т.А. – вихователь;
 • Чорна С.М.
 • старший майстер в/н – 1 ( Супрун Д.О.- ДНЗ «Черкаське вище професійне училище ім. Героя Радянського Союзу Г.Ф. Короленка»);
 • майстри виробничого навчання - 1 ( Ситник К.М. - Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти);
 • стажування за професіями: монтажник ГКК– 9 (Бойчук Л.Д.;Ніколайцев М.Ю.;Нікітенко Н.А.; Куліда А.О.;Крупцев О.О.;Василишина ВІ.В.; Дорошенко В.В.;Падалька С.М.; Польщан К.В.); штукатур – 1 ( Фомін С.П.);лицювальник- плиточник – 1( Залужець О.Б.); столяр будівельний (Дремлюга Є.І.) верстатник деревообробних верстатів – 1 ( Шнира М.О.)

 Протягом року методистами училища вивчався досвід роботи педагогів нашого училища, які атестувалися у цьому навчальному році, а саме:Лисенко О.М., Степаненко Л.В., Фальковський А.Ю. Золотухіна А.М.,Воличенко О.О., Петлінська І.В., Падалка С.М., Савенко А.В., Іванець А.А. шляхом відвідуванням уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів та професій, ознайомленням з навчальною документацією щодо виконання педагогічними працівниками своїх посадових обов’язків, їх участі у роботі методичних комісіях та заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи.

У 2017-2018 навчальному році, з метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання та виховання учнів було проведено атестацію педагогічних кадрів.

 Результати атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н.р. :

Всього атесто-ван о

Присвоєно

викладачам

Підтверджено

викладачам

Підтверд-ження звання

майстрам в\н

Присвоєно

майстрам в/н

Підтверд-жено

майст-рами в\н

вищу

кат.

мето-

дист

І

к

ІІ к

ст.

викл.

вищ

кат.

ст.

викл

І

кат

ІІ кат

І

кат

ІІ кат

14

т.р.

13

т.р.

12

т.р.

14

т.р.

13

т.р.

12

т.р.

 

-

-

2

-

-

3

1

1

-

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 Результати атестації свідчать, що методична робота в училищі стимулювала окремих педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії ,але це недостатньо, особливо для категорії майстрів в/н.

Отже, перед педагогічним колективом стоїть завдання щодо продовження роботи з питання підвищення кваліфікаційного рівня та покращення якісного показника кадрового забезпечення в училищі.

Відповідно до індивідуальних методичних планів роботи педагогів та графіків проведення показових заходів протягом навчального року працівниками училища було проведено 9 уроків з виробничого навчання, 8уроків з професійно-теоретичної підготовки, 7 уроків з загальноосвітньої підготовки та 77 виховних заходів.

    Вищезазначені заходи, методистами училища разом з педагогічними працівниками проаналізовані та обговорені, та накреслені шляхи з підвищення їх результативності.

     З метою підвищення рівня викладання теоретичних дисциплін та виробничого навчання, розповсюдження та впровадження в навчальний процес сучасних методів та прийомів навчання, інноваційних технологій в училищі було організовано та проведено фахові конкурси серед членів педколективу:

«На кращий урок теоретичного навчання», номінація загальноосвітні дисципліни,

(переможець -   викладач: Степаненко Л.В. тема уроку «Деякі наслідки з аксіом стереометрії»

«На кращий урок теоретичного навчання», номінація спеціальні дисципліни,

(переможець – викладач Лисенко О.М..,тема уроку «Аксонометричні проекції»

«На кращий урок виробничого навчання» (переможець – майстер виробничого навчання Білоус Л.Ю., тема уроку «Приготування справ з яєць»).

«На кращу методичну розробку уроку теоретичного навчання» (переможець – викладач спеціальних дисциплін Чередниченко С.Я., тема роботи «Технологія монтажу однорівневої стелі на металевому каркасі

D – 113».

«На кращу методичну розробку уроку виробничого навчання» (переможець – майстер виробничого навчання Бойчук Л.Б., тема роботи «Способи ділення поверхонь на фриз, гобелен, панель та колошник. Приготування сумішей та фарбування».

«На кращу методичну розробку виховного заходу (переможець викладач загально-технічних дисциплін Король О.О.,тема роботи «Голокост».

На належному рівні були проведені предметні тижні: фізичного виховання; права; історії,математики; хімії, екології та біології; іноземної мови, української мови та літератури,фізики, інформатики, які сприяли підвищенню інтересу учнів до загальноосвітніх предметів, розвитку комунікативних якостей та виховання учнів, підсумки яких відображенні в окремих наказах.

У лютому місяці на базі нашого закладу відбулася обласна олімпіада з предмету електротехніка на якій наш учень групи 27 Гапша В. посів 8 місце із 22 (викладач Король О.О.)

У цьому році педагогічні працівники училища значно краще спрацювали з питання підготовки учнів до обласних конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професій :

-        «Муляр», учень групи Т-36 Метельський В. (викладач Лисенко О.М) посів І місце на обласному та VІ призове місце на Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед учнів ПТНЗ;

-       «Столяр», учень групи Т-25 Гузенко В. (майстер виробничого навчання Мацалковський О.В., викладач Дремлюга Є.І.) посів І місце на обласному та VІІ місце на Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед учнів ПТНЗ .

Дані результати   свідчать проте, що у навчальному закладі підготовка кваліфікованих робітників здійснюється на достатньому рівні.

Відповідно до плану роботи ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона» було проведено місячник професійної майстерності під час якого викладачі загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки взяли активну участь у проведенні позакласних заходів професійної спрямованості з демонстрацією відео роликів, слайдових презентацій, фрагментів фільмів. За графіком були проведені конкурси професійної майстерності серед учнів І-ІІІ курсів. До підготовки та проведення даних заходів усі працівники училища віднеслись з повною відповідальністю підкресливши свій фаховий рівень (наказ № 203 від 24.05.2018 р.).

Викладачами фізичного виховання та захисту Вітчизни проведено ряд спортивно-масових заходів щодо підвищення фізичної та психологічної підготовки учнів, спортивні заходи з метою профорієнтації. Учні навчального закладу брали участь у змаганнях з легкої атлетики серед учнів професійно-технічних закладів області на Першість Херсонського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, де посіли І місце. Це свідчить проте , що викладачі шостий рік поспіль серйозно займаються підбором учнів до змагань та приділяють значну увагу тренувальним вправам (наказ № 232 від 23.06.18).

Велика увага приділялася військово-патріотичному вихованню молоді та педагогічних працівників. З цією метою продовжено втілення ідей козацького самоврядування, учні та педагоги проходять посвяту в козаки та берегині, беруть участь в різноманітних святах та спортивних заходах козацького Коша.

 За навчальний рік узагальнено досвід роботи педагогів:

ПІБ викладача

Предмет

Тема

1.

Суворова О.І.

заступник директора з ВР

Впровадження козацької педагогіки-головний напрямок виховної роботи

2.

Король С.О.

методист

Методична робота з майстрами виробничого навчання

3.

Коротков В.М.

фізична культура

Удосконалення професійної підготовки учнів   будівельних професій за рахунок систематичних занять фізичними вправами

4.

Чорна С.М.

спеціальні дисципліни

Використання інформаційно - комунікаційних технологій на уроках спеціальних дисциплін.

У 2017 – 2018 навчальному році власний досвід роботи наші педагоги розповсюдили у таких виданнях:

Назва та реквізити друкованого видання

Тема-назва

ПІБ автора

1

журнал «Відкритий урок», №01/2018(квітень2018)

методична розробка уроку виробничого навчання «Наплавлення валиків на сталеві пластини у нижньому положенні шва

Мовчан В.О.

(майстер в/н)

2

журнал «Відкритий урок», №01/2018(квітень2018)

 

методична розробка уроку виробничого навчання «Способи   ділення поверхонь на фриз, гобелен , панель та колошник. Приготування фарбувальних сумішей та фарбування»

 

Бойчук Л.Д.

(майстер в/н)

3.

журнал «Відкритий урок», №01/2018(квітень2018)

методична розробка уроку виробничого навчання «Обробка поверхонь під водні фарби. Фарбування поверхонь водними розчинами».

Нікітенко Н.А.

 

(майстер в/н)

4.

журнал «Відкритий урок», №01/2018(квітень2018)

методична розробка майстер-класу «Технологія нанесення емалевої фарби з молотковим ефектом на металевій поверхні»

Василишина І.В.

(майстер в/н)

5.

журнал «Відкритий урок», №01/2018(квітень2018)

методична розробка уроку виробничого навчання «Нарізка овочів. Прості форми нарізки»

Білоус Л.Ю.

(майстер в/н)

6.

журнал «Відкритий урок», №01/2018(квітень2018)

методична розробка уроку виробничого навчання   «Шпаклювання зовнішніх кутів, кромок за допомогою спеціальних пристроїв»

 

Падалка С.М.

(майстер в/н)

7.

журнал «Відкритий урок», №01/2.018(квітень2018)

методична розробка уроку з організації виробництва і обслуговування «Матеріал з якого виготовляється посуд, прибори та білизна для підприємств харчування»

Золотухіна А.М.

(викладач спецдисциплін)

8.

журнал «Відкритий урок», №01/2018(квітень2018)

методична розробка уроку   з технології штукатурних робіт «Технологія нанесення декоративної венеціанської штукатурки»

Чорна С.М.

(викладач спецдисциплін)

 

9.

журнал «Відкритий урок», №01/2018(квітень2018)

методична розробка уроку   з технології монтажних робіт «Технологія влаштування перегородок і обличкувань із застосуванням плит «Аквапанель внутрішня»

Чередниченко     С.Я. (викладач спецдисциплін)

10.

 

 

Журнал «Відкритий урок», №01/2018(квітень2018)

 

методична розробка уроку з креслення «Види аксонометричних проекцій»

 

Лисенко О.М.

(викладач спецдисциплін)

 

11.

науково - методичний журнал «Математика», № 4-5, лютий 2018

методична розробка уроку з геометрії «Геометричні тіла. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл. Розв’язування задач.

Степаненко Л.В.

(викладач математики)

12.

учительський журнал online, №01100658 від 28.02.2018

тренінг «Вчимося бути українцями»

Петлінська І.В.

(вихователь)

13.

учительський журнал online, №01100657 від 28.02.2018

тренінг «Безпечний Інтернет та соціальні мережі»

Петлінська І.В.

(вихователь)

14.

учительський журнал online, № 01100659 від 28.02.2018

творчий конкурс «Міс училище – 2017»

Петлінська І.В.

(вихователь)

 

15.

учительський журнал online, №01100656 від 28.02.2018

Історико – літературна композиція »На шляху до свободи та незалежності

Петлінська І.В.

(вихователь)

 

Методистами училища за навчальний рік в межах навчального закладу видано – 3 роботи.

Протягом року в училищі проведені колективні методичні заходи: нетрадиційні форми проведення педагогічних рад – 3

конференція – « Аналіз результативності навчально – виховного процесу

за І семестр 2017-2018 н. р.»;

конференція «Компетентний підхід педагога до створення сучасного дидактичного забезпечення та його вплив на формування і розвиток учня» (теоретичний етап роботи колективу над методичною проблемою);

аукціон– «Удосконалення процесу виховання шляхом вибору ефективних форм роботи»;

навчальні семінари –5 :

-         практичний семінар з елементами дидактичної гри «Дидактика. Засоби навчання» (методисти Король С.О., Данильченко Н.В..)

-         семінар «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»»( заст.. директора з НР Руденко Л.М., методист Данильченко Н.В.)

-       семінар-тренінг « Фактори, які впливають на процес педагогічного вигорання, як їх уникнути» (методисти Король С.О., Данильченко Н.В., з залученням викладача кафедри психології ХДУ Добровольського О.І.)

-       професійний семінар-практикум «Робота педагогічного колективу з соціальними партнерами з питань підвищення кваліфікації сучасного робітника (методисти Король С.О., Данильченко Н.В., представники ТОВ « Елемент Україна».)

навчально – практичний семінар «Використання комп’ютерних технологій при створенні сучасного дидактичного матеріалу » (методисти Король С.О.,

-       Данильченко Н.В., з залученням кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Кохановської О. В.);

творчі звіти, портрети – 9:

 • Степаненко Л.В. – «Професійна спрямованість у викладанні математики, як невід’ємна частина компетентнісного підходу до навчання і виховання».
 • Фальковський А.Ю.. – «Компетентний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах».
 • Золотухіна А.М.– «Впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій в навчальний процес».
 • Лисенко О.М..– « Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій в навчальний процес».
 • Воличенко О.О. «Компетентний підхід до навчання та виховання , як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах».
 • Іванець А.А. – « Компетентний підхід до навчання та виховання учнів на уроках виробничого навчання».
 • Петлінська І.В.- «Дисципліна як запорука успішної роботи з вихованцями гуртожитку».
 • Падалка С.М.– «Компетентний підхід до навчання і виховання при оволодінні учнями професії монтажник гіпсокартонних конструкцій».
 • Савенко А.В. – «Компетентний підхід до навчання та виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах»;

конкурси фахової майстерності –20 :

 • обласний огляд-конкурс КМЗ і МТЗ з предметів «Всесвітня історія», Історія України»(Худенко М.С. -X місце);
 • обласний конкур на кращий електронний засіб навчального призначення з предмету професійно - теоретичного циклу з професії «кухар»(брала участь Золотухіна А.М.);
 • обласний конкурс «Майстер року» (майстер в/н Білоус Л.Ю. посіла ІІІ місце);
 • обласний конкур «Вернісаж професій. Краща презентація відеоматеріалів профорієнтаційної тематики» (ІІІ місце);
 • обласний конкурс на кращу методичну розробку уроку з географії «Подорожуємо країнами Європейського Союзу» (Худенко М.С. –ІV місце);
 • обласний (заочний) конкурс на кращу методичну розробку виховних заходів «Перлина натхнення» у номінації «Професійно-технічні навчальні заклади» (Король О. О. – І місце, Гринчак І.М.– ІІ місце,Білоус Л.Ю. – ІІ місце, Золотухіна А.М. - ІІ місце, Чеботарьова Д.О. – ІІІ місце);

-       обласний конкурс «Учень року» у номінації «Спортсмен року» ( учень

групи 37 Кутафін М);

-       обласний конкурс професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії» «муляр» (І місце,Метельський В.);

-       обласний конкурс професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії» «столяр»(І місце, Гузенко В..);

-       ІІ етап Всеукраїнського огляд-конкурсу ПТНЗ на кращу організацію роботи з охорони праці( брали участь);

 • Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «муляр» (VІ місце, Метельський В.);
 • Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «столяр» (VІІ місце, Гузенко В.);
 • Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед команд ПТНЗ (викладач спецдисциплін Чередниченко С.Я., майстер в/н Дорошенко В.В., учні груп

Т- 29, 35 Милязімов Р., Луковець В. з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій –IXмісце з XXI;

 • загальноучилищні конкурси з професій: «Муляр», «Столяр будівельний», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Машиніст екскаватора однокошового», «Електрогазозварник», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електро-устаткування», «Кухар»;
 • загальноучилищні конкурси з предметів: «електротехніка»;» «фізична культура»
 • загальноучилищні конкурси «На кращий показовий урок» серед майстрів виробничого навчання, викладачів загальноосвітніх дисциплін, викладачів спеціальних дисциплін;
 • загальноучилищний конкурс «На кращий виховний захід» серед педагогів;
 • загальноучилищний конкурс «Учень року 2017-2018н.р.»;
 • загальноучилищний конкурс «На кращу навчальну групу» ;
 • загальноучилищний конкурс «На кращу кімнату» серед мешканців гуртожитку
 • спортивні змагання різних рівнів(загальноучилищні, районі, міські, обласні)

З метою формування інформаційного освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів, поширення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій брали участь у вебінарах обласного та всеукраїнського рівнів.

Протягом навчального року викладачі та майстри в/н були учасниками обласних нарад, конференцій, науково-практичних семінарів, брали участь у роботі творчих груп,конкурсах педагогічної майстерності відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області.

У 2017- 2018 навчальному році педагогічні працівники продовжили роботу з удосконалення КМЗ предметів та професій.